+46 (0) 709 74 37 77 info@actinstitutet.se

Kurser &
Kalender

ACT kurser och annat
på svenska

ACTiveRehab: ACT inom fysioterapi och arbetsterapi ht 22 (motsvarar 15 hp)

Date August 23, 2022Venue Zoom, på svenskaOrganizer ACT Institutet Sweden – Online coursesPrice 14.750SEK

Vill du kunna använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut i arbetet med individer med kroniska sjukdomar? ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och teoretisk förståelse för processerna för effektiv rehab och varaktiga beteendef...

Om du inte ser workshop på svenska och ser workshops på engelska, det beror på att det inte finns några på svenska inom de nermaste veckorna.
Det är möjligt att om det finns intresse, vi erbjuden en till workshop under hösten 2020, men ingen kurs. Utan till våren är du välkommen att söka kursen på Karolinska Institutet “ACT inom fysioterapi och arbetsterapi”.

VIDARUTBILDNNG för FT och AT

ACTiveRehab: ACT inom fysioterapi och arbetsterapi ht 22 (motsvarar 15 hp)

ACTiveRehab: ACT inom fysioterapi och arbetsterapi ht 22 (motsvarar 15 hp)

Date August 23, 2022Venue Zoom, på svenskaOrganizer ACT Institutet Sweden – Online coursesPrice 14.750SEKCategory Kurs 1 svenska, Kurser ONLINE på svenska

Vill du kunna använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut i arbetet med individer med kroniska sjukdomar? ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och teoretisk förståelse för processerna för effektiv rehab och varaktiga beteendef...

Anmäl dig här

Nu erbjuder ACT Institutet en liknande “ACT inom fysioterapi och arbetsterapi” vi erbjuder via Karolinska Institutet. Skillnaderna är (förutom priset) att den är mer kliniskt fokuserat och innehåller handledning under kursens gång. 

Bloggarna är än så länge på engelska…

Challenges of learning ACT

Challenges of learning ACT

ACT requires skills, skills to make effective changes yourself before you can guide others in this path. while knowledge can be gathered in a book or a workshop, skills need daily practice and continuous support and supervision. In this blogg and article you will read about difficulties and barriers of learning ACT.

Subscribe to our updates