+46 (0) 709 74 37 77 info@actinstitutet.se
Loading Courses

« All Courses

  • This course has passed.

ACTiveRehab: ACT inom fysioterapi och arbetsterapi ht 22 (motsvarar 15 hp)

August 23, 2022

14.750SEK

Är du nyfiken på hur du kan använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut? ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och teoretisk förståelse för processerna för effektiva beteendeförändringar och dess implementering i det fysio- och  arbetsterapeutiska arbetet med individer med kroniska sjukdomar.

Från ACT processerna till ACTiveRehab

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som vilar på evidensbaserade processer för effektiva och varaktiga beteendeförändringar. Samma processer kan användas för att strukturera och anpassa fysio- och arbetsterapeutiska interventioner. Modellen heter ACTiveRehab och bygger på samma empirisk och klinisk evidens som ACT.

Dessutom erbjuder ACTiveRehab en unik taxonomi som identifierar olika profiler för att förstå patientens behov och förmågan att göra förändringar (sk beteendeplasticitets faser eller profiler). Detta ger vägledning för att skräddarsy intensiteten och dosering av de processerna som ska vara i fokus i patientens rehabilitering/behandling (Rovner et al, 2019).

Du kommer att lära dig ACTiveRehab och hur den kan tillämpas i ditt arbete med olika kroniska tillstånd (fysiska
eller psykiska) för att förbättra levnadsvanor och öka vitalitet. Du kommer att lära dig hur du kan systematiskt bedöma och planera för såväl individuella- som gruppinterventioner, både för dina patienter och även för dig, som egenvårdsstrategi.

Om Kursen

Denna kurs är i princip samma kurs vi erbjuder till Karolinska Institutet. Den största skillnaden är att vi kommer att fokusera mer på evidensbaserad klinisk implementering och dessutom kommer vi att erbjuda handledning parallellt med kursen. En till fördel är att genom att inte ha examinationskrav på samma sätt, sänker vi lite av prestationsångesten som några tidigare kursdeltagare har upplevt, eftersom de flesta ville gå kursen för egen räkning snarare än att få poäng.

Självklart kommer vi ha uppgifter och slutuppgifter som, men tanke på den extra handledning samt kollegial stödsgrupper kommer ni att få inte bara kunskap och kliniska färdigheter, utan även en häftig personlig resa samt ett nätverk att kunna stötta varandra framöver också.

Kursupplägg

-Distansundervisning via Zoom och lärplattformen Canvas. Arbetsformerna är: föreläsningar, litteraturstudier, individuella- såväl som gruppuppgifter, seminarier, workshops som inkluderar rollspel, simulerat patientfall samt implementering i kliniken.
-Ni kommer även att öva presentationsteknik, både i patientsituationer men också för kollegor och ledningen.
-Denna kurs kommer desstom att erbjuda grupphandledning och guida och lära ut en kollegial stöd/handledningsmodell ur prosocialt perspektiv.
-Därutöver tillkommer ett projekt för egen livsstilsförändring för att förbättra hälsan och egenvård via kollegialt stöd, en modell som heter ’FellowTravellers’.

Efter kursen

-Du får en unik struktur för att omorganisera och bättre förstå verkningsmekanismerna i dina egna fysio- eller arbetsterapeutiska verktyg.
-Du får ökad kunskap om funktionell beteendeanalys för att förstå rehabiliteringsbehov hos patienter med en eller flera kroniska tillstånd (fysiska och/eller psykiska).
-Du får ett verktyg för att förenkla ditt samarbete med ACT psykologerna tack vare den ökade förståelsen för beteendeförändringsprocesserna bakom ACT samt
tillgång till ett gemensamt språk och arbetsmodell.
-ACTiveRehab kommer att ge dig möjlighet att använda samma processer som ACT men istället för att använda psykoterapeutiska verktyg, kommer du att använda dina egna fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska metoder och arbetssätt.

Kursens syfte och innehåll

Tillämpa effektiv kommunikation och motivationsteknik som leder till varaktiga beteendeförändringar
Evidensbaserad bedömning av förändringsförmåga enligt ACTiveRehab’s person-centrerade arbetsmodell
Förstå och redogöra för det terapeutiska förhållningssättet i ACT och ACTiveRehab
Kunna förmedla ’acceptans’ på ett respektfullt och motiverande sätt till patienten
Genomföra ett eget beteendeförändrings-projekt för att öka egen hälsa samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt
Redogöra för teorin och forskningen bakom ACTiveRehab
Öva och implementera kollegial handledning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till kliniskt verksamma fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är nyfikna på hur ACT principerna kan användas med oss själva och med patienterna för att minska lidandet.

Om ni arbetar i team, rekommenderas att minst två i teamet deltar. Tillgång till patienter och möjligheten till att direkt implementera de inlärda färdigheterna är ett måste under kursens gång.

 

 

Details

Date:
August 23, 2022
Cost:
14.750SEK
Course Categories:
,

Venue

Zoom, på svenska

Organizer

ACT Institutet Sweden – Online courses
Phone:
+46709743777
Email:
act@graciela.se
View Organizer Website

Registrations are closed for this event