+46 (0) 709 74 37 77 info@actinstitutet.se

Timeline template

Aug 2022
23 August 2022
14.750SEK

ACTiveRehab: ACT inom fysioterapi och arbetsterapi ht 22 (motsvarar 15 hp)

Vill du kunna använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut i arbetet med individer med kroniska sjukdomar?
ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och teoretisk förståelse för processerna för effektiv rehab och varaktiga beteendeförändringar hos både dina patienter men också hos dig själv.
Kursen pågår hela terminen med upprop den 15 feb och därefter 6 hela dagar var tredje tisdag med början den 22 Feb.

Find out more »

upp there for all the courses

down here for the english ones

There are no upcoming events at this time.